flag flag

  پزشکان گروه تخصصی  ارتوپدی


نام پزشک :   دکتر پرویز غفاری
تلفن مطب :   37229841
آدرس مطب :   پارکینگ شهرداری - بالاتر از مسجد حاج محمد تقی اصفهانی - ساختمان مهرگان

نام پزشک :   دکترمسعودسابقی
تلفن مطب :   37231831
آدرس مطب :   میدان آزادی طبقه دوم داروخانه شبانه روزی رازی

نام پزشک :   دکترشهرام رضایی فر
تلفن مطب :   37227641
آدرس مطب :   پارکینگ شهرداری بالاترازدرمانگاه امام رضاداخل کوچه

نام پزشک :   دکترمرتضی صائب
تلفن مطب :   37230855
آدرس مطب :   چهارراه درمانگاه مهدیه ساختمان آتیه

نام پزشک :   دکترکیخسرو مردانپور
تلفن مطب :   37210638
آدرس مطب :   پارکینگ شهرداری روبروی مسجدحاج محمدتقی کنار آزمایشگاه آریا