flag flag

 زایشگاه


رئیس بخش:دکتر حمیرا نجومی                                           سرپرستار:خانم ارباب

شماره مستقیم:08338331702                                           موقعیت:طبقه اول

بخش زایشگاه در سال 1378 فعال و شروع به کار نمود . تعداد تخت های فعال این بخش 4 تخت لیبر و سه تخت زایمان  می باشد . مراجعه کنندگان به این بخش علاوه بر زایمان طبیعی و عمل سزارین ، مادران پرخطر مانند پره اکلمپسی ، زایمان زودرس ، پارگی کیسه آب ، خونریزی های نیمه دوم بارداری و بعد از زایمان می باشند .