flag flag

 فعالیت ها و بخش های درمانی


بیمارستان بیستون در فروردین 1378 بطور رسمی راه اندازی شد و در حال حاضر بیش از 250 تخت فعال دارد . ساختمان بیمارستان جمعا در سه طبقه ساخته شده است :

  • زیر زمین : اتاق عمل قلب ، ICU قلب ، CT آنژیو گرافی ، آنژیوگرافی ، رختشویخانه ، تاسیسات ، پارکینگ اختصاصی پزشکان ، انبار دارویی ، انبار مرکزی ، بایگانی اسناد و پرونده های پزشکی و سانترال
  • طبقه همکف : اورژانس ، بخش جراحی مردان ، بخش اطفال ، CT اسکن - رادیولوژی و سونوگرافی ، آزمایشگاه ، بخش CCU ، پذیرش و ترخیص ، امور اداری ، امور مالی ، اسناد پزشکی ، بایگانی و مدارک پزشکی ، تدارکات ، دفتر پرستاری ، واحد شکایات ،دفتر ریاست ، دفتر مدیریت ، واحد تغذیه ، دفتر بهبود کیفیت ، اطلاعات ، بانک و صندوق ، داروخانه ، اتاق کارشناسان بیمه ، درمانگاه چشم ، درمانگاه آندوسکوپی و کولونوسکوپی ، نمازخانه ،بوفه ، سالن انتظار همراهان بیمار
  • طبقه اول : بخش جراحی زنان 3 و 4 ، زایشگاه ، نوزادان ، اتاق های عمل ، بخش ICU ، بخش NICU ، سالن انتظار همراهان بیمار
  • طبقه دوم : بخش داخلی ، بخش چشم و قلب ، بخش IPD