flag flag

 بیمه های طرف قرارداد


بیمه های طرف قرار داد بیمارستان بیستون به شرح ذیل می باشند :

- بیمه های نیروی مسلح             

- بیمه خدمات درمانی کارکنان دولت                                                                    

- کلیه بانکها ( به جز بانک ملت و بانک سامان )

- بیمه ایران      

- بیمه دی

- بیمه رازی

- بیمه SOS

- بیمه آسیا

- بیمه کار آفرین

- بیمه میهن

- بیمه شرکت نفت ( شاغلین و بازنشستگان )

- بیمه البرز

- بیمه نوین

- بیمه کانون سر دفتران

- بیمه سیمان سامان